Turvallisuus


Päivitämme ohjeistusta tarpeen mukaan järjestelyiden edetessä ja tilanteiden muuttuessa.

Turvallisesti Pentinkulman päiville

Pentinkulman päivillä huolehditaan niin henkisestä kuin fyysisestäkin turvallisuudesta. Yleisön, esiintyjien ja tilaisuuksissa työskentelevien terveys on meille tärkeää. Kunnioitahan kaikkien turvallisia tapahtumaosallistumista, ja noudatat alla olevia ohjeistuksia yhteisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden vuoksi.

Koronaturvallisuus

Koronaa on edelleen liikenteessä, joten kunnioitathan muita, äläkä tule oireisena tai sairaana esityksiin ja tapahtumiin. Maskisuositus ei ole voimassa, mutta sisätiloissa maskin on todettu vähentävän riskiä sairastua. Maskin käyttö on siis jokaisen henkilökohtaisesti päätettävissä ja suositeltavaa erityisesti sisätiloissa ja bussikierroksella.

Huolehdithan hyvästä yskimis- ja käsihygieniasta. Tapahtumien lokaatioista löytyy myös mahdollisuus käsienpesuun (pl. Kirjatori). Ruokailupisteissä on käytössä käsidesiä.

Ensiapu ja muut vaaratilanteet

Pentinkulman päivillä on turvallisuusvastaava, järjestyksenvalvojia sekä ensiaputaitoisia henkilöitä. Kaikki tapahtumassa työskentelevät ovat saaneet perehdytyksen turvallisuuskysymyksiin. Muistathan kuitenkin, että mikäli huomaat vaaratilanteet, jokaisella on velvollisuus auttaa ja informoida asiasta eteenpäin henkilökunnalle.

Hätätilanteessa tulee ottaa viipymättä yhteys hätänumeroon 112, ja olla yhteydessä henkilökuntaan.

Muistathan, että tupakointi on sallittu ainoastaan merkityissä paikoissa.

Turvallisemman tilan periaatteet

Olemme sitoutuneet toiminnassamme ehkäisemään häirintää ja syrjintää. Noudatamme alla lueteltuja, Pirfest ry:n turvallisemman tilan periaatteita.

Annamme tilaa kaikille.
Jokainen ihminen on yhdenvertainen. Kunnioitamme jokaisen itsemääräämisoikeutta ja vapautta olla oma itsensä.

Emme hyväksy syrjintää, häirintää tai väkivaltaista käytöstä.
Jokaisella on oikeus nauttia tapahtumasta rauhassa. Ketään ei saa kohdella huonosti henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, koon, ihonvärin, toimintakyvyn, terveydentilan, varallisuuden, kielen, uskonnon, kulttuurin tai muun taustan perusteella.

Huomioimme toistemme erilaiset rajat ja kunnioitamme niitä.
Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa eikä ahdistella sanallisesti, sanattomasti tai fyysisesti.

Turvallisuus tehdään yhdessä.
Jos kohtaat itseesi tai toiseen henkilöön kohdistuvaa häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista käyttäytymistä, ota yhteys tapahtuman henkilökuntaan. Jos oma toimintasi loukkaa muita, ole valmis kuuntelemaan ja toimimaan toisin.

Jos joku rikkoo toiminnallaan turvallisemman tilan periaatteita tai kiellosta huolimatta jatkaa toista loukkaavaa käytöstä, henkilökunnalla on oikeus poistaa hänet tapahtumasta.